Basit öğe kaydını göster

Yalçınbayır, Ertuğrul
2016-07-12T10:42:35Z
2016-07-12T10:42:35Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2277
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa'nın Köklü Eğitim Kurumları: Bursa Erkek Lisesi (Bursa Mekteb-i Sultanisi) projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 60'tır.tr_TR
1946 yılında Bulgaristan, Eğridere’de doğan Ertuğrul Yalçınbayır, 1960 yılında Bursa Erkek Lisesi’ne başlar. Bursa’da ve çevre ilçelerde lise olmadığı için Erkek Lisesi’nin oldukça önemli olduğunu, hocalarının da iyi birer eğitimci kabul edildiklerini söylemektedir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Bursa (Türkiye)
Bursa Erkek Lisesi
Eğitim
Ertuğrul Yalçınbayır ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1946, Bulgaristan; T.C.; Erkek; Avukat, Milletvekilitr_TR
Bursa’nın köklü eğitim kurumları Bursa Erkek Lisesi (Bursa Mekteb-i Sultanisi). editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster