Basit öğe kaydını göster

Elmas, Orhan
Kisha, Faruk
2016-07-12T09:50:13Z
2016-07-12T09:50:13Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2267
Bu görüşme, Doç. Dr. Betül İpşirli Argıt'ın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde verdiği Tarih Usul ve Tenkidi isimli ders kapsamında yapılmıştır. Derse katılan öğrenciler tarafından gerçekleştirilen görüşme sayısı 68'dir.tr_TR
1964 yılında Erzurum ilinin Tortul ilçesinde doğan Orhan Elmas, konuşmasına aile büyükklerinden bahsederek başlar. Dedesinin Erzurum’da 40 yıl müezzinlik yaptığını, babaannesinin Halidi Bağdadi’nin halifelerinden Hacı Feyzullah Efendi’nin torunu olduğunu söyler. Elmas, 3. sınıfa giderken hafızlık eğitimi almaya başlar. İlkokulla birlikte hafızlığı bitirir ve sonrasında 1980 yılında Bayrampaşa Yeşil Cami Kuran-ı Kerim Kursu’na gelir. Burada eğitim alırken İstanbul İmam Hatip Lisesi’ni dışarıdan bitirme sınavlarına girer. 1985 yılına kadar eğitimine devam eder ve aynı yıl askere gider. Askerden dönünce Ankara’da müezzin olarak göreve başlar. 1992 yılında Kuran-ı Kerim Kursu öğretmenliği sınavına girer ve 1994 yılında atanır. 28 Şubat döneminde kurs öğrenci yetersizliğinden kapanınca imamlık yapmaya başlar. Elmas görüşmede, köydeki yaşantılarından, dini eğitiminden, yaptığı görevlerden ve çalıştığı yerlerden detaylı olarak bahseder.
Betül İpşirli Argıt
00:32:55tr_TR
audio/x-wav
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Dini Eğitim
Din Görevlisi
Hayat Hikayesi
1980 İhtilali
28 Şubat Süreci
Eğitim
Orhan Elmas ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
Erzurum; T.C.; Erkek; Din Görevlisitr_TR
Türkiye, İstanbul, Ümraniye, Sonduraktr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster