Basit öğe kaydını göster

Bilgin, Şevki
Bilgin, Emine
2016-07-12T09:49:07Z
2016-07-12T09:49:07Z
2016-03-04
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2265
Bu görüşme, Doç. Dr. Betül İpşirli Argıt'ın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde verdiği Tarih Usul ve Tenkidi isimli ders kapsamında yapılmıştır. Derse katılan öğrenciler tarafından gerçekleştirilen görüşme sayısı 68'dir.tr_TR
1943 yılında Rize ilinin Kalkandere ilçesinde doğan Şevki Bilgin, 1940 yılında doğduğunu fakat kimlikte küçük yazıldığını belirtir. Babası din görevlisidir ve eski yazıyı bilir. Kendisi ilkokuldan sonra eğitimine devam etmez, görüşmede bunun sebebini açıklar. Dört erkek kardeşinin ilkokul mezunu olduğunu, kız kardeşlerinin ise okula hiç gitmediklerini söyler. Rize’de geçim sıkıntısı çektikleri için 1952’de ilkokulu bitirip İstanbul’a çalışmaya gider ve Paşabahçe Cam Fabrikası’nda işe başlar. 4 sene İstanbul’da çalıştıktan sonra Rize’ye döner, 1957 yılında evlenir. Evlendikten sonra çalışmak için yeniden İstanbul’a gelir. 1958 yılında Ankara’daki cam fabrikasında çalışmaya başlar. 1960 İhtilali olduğunda Ankara’da bulunan Bilgin, ihtilal sırasında neler yaşadığını anlatır. 1972 yılında çalışmak için Avusturya’ya gider ve Viyana’da işe başlar. Viyana'da başından geçenlerden ve yaşadığı ilginç olaylardan bahseder.
Betül İpşirli Argıt
01:30:00tr_TR
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
6-7 Eylül Olayları
Türkçe Ezan
Harf İnkılabı
Aile
Hayat Hikayesi
Kadınlar
Günlük Hayat
Geçim Sıkıntısı
İş Göçü
Avusturya
Gurbetçiler
Şevki Bilgin ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1943, Rize; T.C.; Erkek; Cam Ustasıtr_TR
Türkiye, Rize, Kalkandere, Adalartr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster