Basit öğe kaydını göster

Şeyda, Hamza
Balkay, Büşra
2016-07-12T09:48:01Z
2016-07-12T09:48:01Z
2016-05-06
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2263
Bu görüşme, Doç. Dr. Betül İpşirli Argıt'ın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde verdiği Tarih Usul ve Tenkidi isimli ders kapsamında yapılmıştır. Derse katılan öğrenciler tarafından gerçekleştirilen görüşme sayısı 68'dir.tr_TR
1925 yılında Kars ilinin Susuz ilçesine bağlı Büyükzaim köyünde doğan Hamza Şeyda, ailesinin Gürcistan’dan gelerek Türkiye’ye yerleştiğini belirtir. 1944 yılında askere giderek Erzurum’da 3 sene askerlik yapan Şeyda, II. Dünya Savaşı yıllarına denk gelen askerliği sırasında yaşadıklarını anlatır. Devletin bu dönemde baş parası adı altında aldığı senelik verginin çok yüksek bir meblağ olduğunu belirtir. Görüşmede köy hayatından ve günlük işlerden bahseder.
Betül İpşirli Argıt
01:00:00tr_TR
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
II. Dünya Savaşı
Ruslar
Köy Hayatı
Vergiler
Kars (Türkiye)
Çitfçilik
Hamza Şeyda ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1925, Kars; T.C.; Erkek; Esnaftr_TR
Türkiye, Kars, Susuz, Uzunzaimtr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster