Basit öğe kaydını göster

Tamaç, Muhittin
Tamaç, Büşra
2016-07-12T09:39:37Z
2016-07-12T09:39:37Z
2016-05-02
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2257
Bu görüşme, Doç. Dr. Betül İpşirli Argıt'ın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde verdiği Tarih Usul ve Tenkidi isimli ders kapsamında yapılmıştır. Derse katılan öğrenciler tarafından gerçekleştirilen görüşme sayısı 68'dir.tr_TR
1940 yılında Bursa ilinin Mudanya ilçesine bağlı Oba köyünde doğan Muhittin Tamaç'ın çocukluğu köyde geçer. 26 Mayıs 1960 günü arkadaşlarıyla askere gitmek için Bursa’dan yola çıkarlar. Vapurla 4-5 saatte İstanbul'a varırlar. Darbenin ilk günü İstanbul’da bulunan Tamaç, yaşadıklarını detaylarıyla anlatır. Haydarpaşa Garı’ndan trene binip askerlik yapacağı birliğe teslim olmak üzere Amasya’ya gider. Askerlikte yaşadıklarını detaylı olarak anlatan Tamaç, Adnan Menderes’in idam haberini nasıl aldığına da değinir. Askerden dönünce köydeki hayatına devam eden Tamaç, 1971 Muhtırası'nı ve 1980 İhtilali'ni görür.
Betül İpşirli Argıt
00:30:00tr_TR
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Köy Hayatı
Askerlik
1960 İhtilali
Menderes, Adnan
Ulaşım
Muhittin Tamaç ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1940, Bursa; T.C.; Erkek; Çiftçitr_TR
Türkiye, Bursa, Mudanya, Kaymakobatr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster