Basit öğe kaydını göster

Çibuk, Hayrettin
Çibuk, Ayşenur
2016-07-12T09:18:05Z
2016-07-12T09:18:05Z
2016-05-01
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2252
Bu görüşme, Doç. Dr. Betül İpşirli Argıt'ın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde verdiği Tarih Usul ve Tenkidi isimli ders kapsamında yapılmıştır. Derse katılan öğrenciler tarafından gerçekleştirilen görüşme sayısı 68'dir.tr_TR
1946 yılında Bursa’da doğan Hayrettin Çibuk, görüşmede dedesi Mehmet Efendi’nin Batum’dan İstanbul’a medrese eğitimi almak için gelmesinden, eğitim ve çalışma süreçlerinden bahseder. Çocukluğu köyde geçen Çibuk yazları hayvan otlatır, kışın ise din eğitimi almak için camiye gider. 18 yaşında evlenir ve dokuz çocuğu olur. Dönemin siyasi koşullarına değinerek 1946 yılındaki seçimlerde Demokrat Parti'ye oy veren babasının karakolda askerler tarafından dövüldüğünü anlatır. Son olarak çocukluk döneminden ve evliliğinden bahseder.
Betül İpşirli Argıt
audio/x-wav
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Gürcistan
Medrese Hayatı
Dini Eğitim
Osmanlı İmparatorluğu
Göç
Köy Hayatı
Demokrat Parti (DP)
Siyasi Baskı
Menderes, Adnan
Hayrettin Çibuk ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1946, Bursa; T.C.; Erkek; Çiftçitr_TR
Türkiye, Bursa, İnegöl, Çiftliktr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster