Basit öğe kaydını göster

Horasanlı, Osman
Polat, Esra
2016-07-12T09:16:57Z
2016-07-12T09:16:57Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2250
Bu görüşme, Doç. Dr. Betül İpşirli Argıt'ın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde verdiği Tarih Usul ve Tenkidi isimli ders kapsamında yapılmıştır. Derse katılan öğrenciler tarafından gerçekleştirilen görüşme sayısı 68'dir.tr_TR
1934 yılında Konya ilinin Bozkır İlçesi’nde doğan Osman Horasanlı, atalarının Horasan’dan geldiğini belirtir. Soyadı Kanunu çıkınca önce Karaçöğür soyadını aldıklarını fakat daha sonra Horasanlı olarak değiştirdiklerini söyler. İlkokul eğitiminden sonra hafızlık eğitimi alır. Ailesinin dini tahsile önem verdiğini, dedesinin Konya’da medresede okurken eğitimini bırakıp Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’na katıldığını bu nedenle de dedesinin kendisinin okuması için çok dua ettiğini aktarır. Hayatında önemli bir yere sahip olan Süleyman Hilmi Tunahan’dan bahseder. Hafızlığı bitirmesini icazet alışını ve vaizlik imtihanını kazanmasını anlatır. Köy enstitülerinde verilen eğitime de değinir.
Betül İpşirli Argıt
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Köy Enstitüleri
Hafızlık
Vaizlik
Tunahan, Süleyman Hilmi
Dini Eğitim
Soyadı Kanunu
Medrese Hayatı
Cemaatler
Tarikatlar
Tasavvuf
Köy Hayatı
Osman Horasanlı ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1934, Konya; T.C.; Erkek; Emekli Din Görevlisitr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster