Basit öğe kaydını göster

Yoluak, Oktay
Işık, Meryem Büşra
2016-07-12T09:12:25Z
2016-07-12T09:12:25Z
2016-05-13
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2244
Bu görüşme, Doç. Dr. Betül İpşirli Argıt'ın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde verdiği Tarih Usul ve Tenkidi isimli ders kapsamında yapılmıştır. Derse katılan öğrenciler tarafından gerçekleştirilen görüşme sayısı 68'dir.tr_TR
İstanbul’da doğan Oktay Yoluak, 1974 yılında yapılan Kıbrıs Barış Harekatı’na katılır. Kıbrıs’a denizden çıkan ilk birliğin içinde yer alır. İçinde bulunduğu Kıbrıs Alayı isimli birliğin olası bir durumda Kıbrıs’a müdahale etmek için özel olarak yetiştirildiğini anlatır. Yaptıkları tatbikatlarda Mersin’in Erdemli ilçesinden gemilere binip Hatay'ın İskenderun ilçesine çıkartma yaptıklarını anlatır. 19 Temmuz sabahı Mersin'den gemilere binerler ve 20 Temmuz sabahı Kıbrıs çıkartmasını yaparlar. Görüşmede Kıbrıs Barış Harekatı öncesi yaptıkları hazırlıkları, çıkarma sonrasında yaşananları detaylı olarak anlatır. Rumların Türklere zulmettiğini, Kıbrıs’taki Türk köylerinin çok kötü durumda olduğunu ve insanların sefalet içinde yaşadıklarını belirtir.
Betül İpşirli Argıt
00:34:41tr_TR
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Kıbrıs Barış Harekatı
Gazilik
Askerlik
Rumlar
Yunanistan
Oktay Yoluak ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
İstanbul; T.C.; Erkek; Emeklitr_TR
Türkiye, İstanbul, Fatih, Sirkecitr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster