Basit öğe kaydını göster

DanışmanTekinalp, Şermin
YazarKurt, Berna
Veri Giriş Tarihi2016-04-19T08:02:42Z
Veri Onay Tarihi2016-04-19T08:02:42Z
Yayın Tarihi2007
Künye BilgisiKurt, Berna. Dansçı erkeğe yönelik önyargılı bakışın "Sinop Köçekleri" örneği üzerinden incelenmesi. danışman Şermin Tekinalp: İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. 119 s.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/223
ÖzetBu çalışmanın konusu, tarihsel bağlamda köçeklik geleneği, geleneğin günümüzde sürdürülme biçimi ve bu geleneğin toplumsal algılanışıdır. Hedef, dans sanatında erkek dansçıya yönelik önyargıyı tarihsel bir bağlamda incelemektir. Araştırmada, dans sanatı tarihsel olarak ele alınmış, Batılı erkek dansçının konumu incelenerek bu tarihselliğe toplumsal cinsiyet unsuru eklenmiştir. Daha sonra, vaka incelemesi olarak köçeklik geleneğiyle ilgili yazılı kaynaklar ele alınmış, batılı gezginlerin gözlemlerindeki oryantalist bakış irdelenmiştir. Köçeklik geleneğiyle ilgili kişisel deneyimleri bulunan kimselerle görüşülmüş; sözlü tarih yönteminin belli unsurlarından yararlanılarak bu kişilerin kendi sözlerini söylemelerini sağlamak hedeflenmiştir. Görüşmelerde ve yazılı kaynaklarda ortaya çıkan eşcinsellik korkusu içeren yaklaşımlar ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. Araştırma, erkek dansçıya yönelik önyargılı bakışın farklı tarihsel koşullarda ve coğrafyalarda sürekliliğe sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Çalışmayla, kalıplaşmış görünen toplumsal cinsiyet kimliklerinin değişkenliğini ortaya çıkarmak ve dans sanatında daha özgür anlatım biçimlerinin yaratılabileceğini göstermek amaçlanmıştır.tr_TR
ÖzetThis study deals with the köçek tradition in historical context, this traditions continuity in todays conditions and its social status. It sets out to analyse those questions in the context of the prejudice against the male dancer. To get a historical context, the study has began with the analysis of the history of the art of the dance. A gender perspective is added by discussing western male dancers position in that history. In the light of those discussions, written documents on the köçek tradition have been analysed and western travelers accounts orientalist content has been taken into consideration. For the study, people accustomed to that tradition have been interviewed. The method of oral history has been purposefully chosen to give to those people an opportunity to express their thoughts and feelings. Moreover, interviews facilitated to get information about the traditions continuity in todays conditions. In conclusion chapter, homophobical approach in all those resources has been analysed. The study has revealed that the prejudice against the male dancer has continuity in different historical conditions and localities. It aimed to reveal changeability of gender roles and freer expressions forms in the art of dance.tr_TR
Dilturtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerDanstr_TR
Anahtar KelimelerBalettr_TR
Anahtar KelimelerKöçektr_TR
Anahtar KelimelerToplumsal Cinsiyettr_TR
Anahtar KelimelerOryantalizmtr_TR
Anahtar KelimelerEşcinselliktr_TR
Anahtar KelimelerEşcinsellik Korkusutr_TR
Anahtar KelimelerDancetr_TR
Anahtar KelimelerBallettr_TR
Anahtar KelimelerGendertr_TR
Anahtar KelimelerHomophobiatr_TR
Anahtar KelimelerOrientalismtr_TR
BaşlıkDansçı erkeğe yönelik önyargılı bakışın "Sinop köçekleri" örneği üzerinden incelenmesitr_TR
Diğer BaşlıkAnalysis of the prejudices against the male dancer in the case of "Sinop köçeks"tr_TR
Yayın TürüYüksek Lisans Tezitr_TR
Üniversite/Enstitü/Bölümİstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
Yazar IDTR35371tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster