Basit öğe kaydını göster

Kaya, Ramazan
Çalışkan, Mümine
2016-07-12T09:05:09Z
2016-07-12T09:05:09Z
2016-05-27
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2233
Bu görüşme, Doç. Dr. Betül İpşirli Argıt'ın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde verdiği Tarih Usul ve Tenkidi isimli ders kapsamında yapılmıştır. Derse katılan öğrenciler tarafından gerçekleştirilen görüşme sayısı 68'dir.tr_TR
1958 yılında Sakarya’da doğan Ramazan Kaya, görüşmede 1974 yılında yapılan Kıbrıs Barış Harekatı’ndan detaylı olarak bahseder. Kıbrıs ile ilgili haberleri evlerindeki radyodan takip ettiklerini söyledikten sonra hem evlerinde hem de ülke genelinde hakim havayı aktarır. Boğaziçi Köprüsü'nün Yunanistan tarafından bombalanacağı düşünülerek köprünün etrafına uçaksavarlar yerleştirilmesi, geceleri karartma yapılması gibi tedbirlere değinir. Mahallelerinde yaşayan Rum ve Ermeni komşularıyla Kıbrıs Barış Harekatına kadar ilişkilerinin iyi olduğunu anlatan Kaya, harekattan sonra Rumların ve Ermenilerin ülkeyi terk ettiklerini söyler. Son olarak, 28 Şubat sürecinden ve Refah Partisi'nin kapatılmasından da bahseder.
Betül İpşirli Argıt
00:24:44tr_TR
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Kıbrıs Barış Harekatı
Rumlar
Ermeniler
Yunanistan
Komşuluk
Refah Partisi (RP)
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
Ecevit, Bülent
Erbakan, Necmettin
Güneş, Turan
Ramazan Kaya ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1958, Sakarya; T.C.; Erkek; Emekli Bankacıtr_TR
Türkiye, İstanbul, Üsküdar, Bülbülderesi, Sultantepetr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster