Basit öğe kaydını göster

Çiçek, Maruf
Bilimli, Betül
2016-07-12T09:00:48Z
2016-07-12T09:00:48Z
2016-05-27
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2232
Bu görüşme, Doç. Dr. Betül İpşirli Argıt'ın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde verdiği Tarih Usul ve Tenkidi isimli ders kapsamında yapılmıştır. Derse katılan öğrenciler tarafından gerçekleştirilen görüşme sayısı 68'dir.tr_TR
1940 yılında Elazığ ilinin Karakoçan ilçesinde doğan Maruf Çiçek, aslen Erbilli’dir. Babasının şeyh olduğunu ve amcası ile tebliğde bulunmak üzere Erbil’den Elazığ’ın Karakoçan ilçesine geldiklerini söyler. Karakoçan’da okul olmadığı için 18 kilometre uzaklıktaki okula arkadaşlarıyla yürüyerek gidip gelir. Evlerinin medrese olarak kullanıldığını ve öğrencilerin yatılı olarak kalıp dini eğitim aldıklarını anlatır. İlkokulu bitirince Bitlis’te medrese eğitimi alır ve askere gitmeden ilkokul imtihanlarına girer. Elazığ’da Ziraat Odası başkanı seçilir, iki dönem üst üste başkanlık yapar ve sıkıyönetim zamanında 4 ay hapiste kalır. Hapisten çıktığında Odalar Birliği’ne başkan olarak seçilir fakat Elazığ’daki çatışmalardan dolayı Ankara’ya yerleşir. Ankara’da önce Tarım Bakanlığı’nda daha sonra ise Sağlık Bakanlığı’nda çalışır. Bu sırada sıkıyönetim tarafından 10 ay ceza alır.
Betül İpşirli Argıt
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Dini Eğitim
Medrese Hayatı
Türkçe Ezan
Sıkıyönetim
Terör
Maruf Çiçek ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1940, Elazığ; T.C.; Erkek; Emeklitr_TR
Türkiyetr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster