Basit öğe kaydını göster

Güçlü, Haydar
Akkaya, Muhammed Ali
2016-07-12T08:56:55Z
2016-07-12T08:56:55Z
2016-05-10
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2228
Bu görüşme, Doç. Dr. Betül İpşirli Argıt'ın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde verdiği Tarih Usul ve Tenkidi isimli ders kapsamında yapılmıştır. Derse katılan öğrenciler tarafından gerçekleştirilen görüşme sayısı 68'dir.tr_TR
Görüşmede Haydar Güçlü’nün eşi Emine Güçlü de bazı bilgiler vermektedir.
Görüşmenin yapıldığı tarihte 70 yaşında olan Haydar Güçlü, Konya ilinin Taşkent ilçesine bağlı Çetmi köyünde doğar. Köy hayatından ve yaptıkları işlerden detaylı olarak bahseder. 1971 yılında evlenir ve 1976 yılında eşiyle birlikte Antalya’ya yerleşir.
Betül İpşirli Argıt
00:34:00tr_TR
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Köy Hayatı
Yoksulluk
Ulaşım
Dini Eğitim
Mevsimlik İşçi
Eğitim
Haydar Güçlü ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
Konya; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Konya, Taşkent, Çetmitr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster