Basit öğe kaydını göster

Ulutaş, Züleyha
Alkan, Mevlüde Nur
2016-07-12T08:55:15Z
2016-07-12T08:55:15Z
2016-05-11
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2226
Bu görüşme, Doç. Dr. Betül İpşirli Argıt'ın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde verdiği Tarih Usul ve Tenkidi isimli ders kapsamında yapılmıştır. Derse katılan öğrenciler tarafından gerçekleştirilen görüşme sayısı 68'dir.tr_TR
Görüşme sırasında 60 yaşında olan Züleyha Ulutaş, Erzincan doğumludur. Babası 1940’lı yıllarda İstanbul’a gelir ve Şişhane’de kapıcı olarak çalışmaya başlar. Yahudi ve Rum komşularının olduğunu, onlarla güzel ilişkiler kurduklarını ve aralarında hiçbir şekilde ayrımcılık olmadığını anlatır. Babasının yeğeni siyasi çatışmalarda öldürülünce sokakların güvensiz olduğunu düşünen babası, ortaokuldan sonra okumasına izin vermez. Okulunda Yahudi, Rum, Alevi ve Laz arkadaşlarının olduğunu, Alevilerin Rumlardan ve Yahudilerden daha çok baskıya maruz kaldıklarını ifade eder.
Betül İpşirli Argıt
01:05:00tr_TR
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Azınlıklar
Ayrımcılık
Siyasi Sorunlar
Aleviler
Züleyha Ulutaş ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
Erzincan; T.C.; Kadın; Esnaftr_TR
Türkiye, İstanbultr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster