Basit öğe kaydını göster

Ayşe Hanım
Kurnıawan, Taufiq
2016-07-12T08:36:38Z
2016-07-12T08:36:38Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2216
Bu görüşme, Doç. Dr. Betül İpşirli Argıt'ın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde verdiği Tarih Usul ve Tenkidi isimli ders kapsamında yapılmıştır. Derse katılan öğrenciler tarafından gerçekleştirilen görüşme sayısı 68'dir.tr_TR
Bu görüşme telefon yoluyla gerçekleştirilmiştir.tr_TR
1932 yılında Endonezya, Dayah Tidiek’te doğan Ayşe Hanım, çocukluk döneminden bahsederek Keumangan köyünde açılan ilk okulun bambularla inşa edildiğini söyler. 1961 yılında kurulan bu okul, yağmur ve güneş sebebiyle kullanılmaz hale gelince 1964 yılında Keumangan Köyü’nün camisine taşınır. 1968 yılında devlet köye okul yaptırır. Okulun 3 sınıfı, 4 öğretmeni ve 19 öğrencisi vardır. Köydeki halkın çoğunluğu tarım ve çiftçilikle uğraşır. Hasat mevsiminde insanların birbirlerine yardım ettiklerini ve köydeki sosyal ilişkilerin güçlü olduğunu belirtir.
Betül İpşirli Argıt
00:30:00tr_TR
audio/x-wavtr_TR
text/plain
othertr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Köy Hayatı
Eğitim
Komşuluk
Tarım
Ayşe Hanım ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1932, Endonezya; Endonezya; Kadın; Ev Hanımıtr_TR
Endonezya, Banda Acehtr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster