Basit öğe kaydını göster

Yıldırım, Aziz
2016-07-12T08:22:47Z
2016-07-12T08:22:47Z
2013-07-16
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2204
Bu görüşme, Onur Ulutaş koordinatörlüğünde Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Sözlü Tarih ve Araştırma Projesi 1 başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 161’dir.tr_TR
1961 yılında Bursa ilinin Nilüfer ilçesine bağlı Alaaddinbey köyünde doğan Aziz Yıldırım, çocukluğunu ahşap bir evde geçirir. Dedesi ve amcası ile aynı evde yaşarlar. Çiftçilikle uğraşan babası, 1966 yılında traktör alır. Köylünün büyük çoğunluğu da tarımla uğraşır ve imece usulü yaygındır. 1967-1968 yılları arasında köye elektrik gelir. Kendi düğünü üzerinden düğün adetlerini anlatır. Köyün tarihinden bahseden Yıldırım, köyün eski isminin Fodra olduğunu söyler.
Nilüfer Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Köy Hayatı
Hayvancılık
Tarım
Çocuk Oyunları
Düğünler
Sanayileşme
Aziz Yıldırım ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1961, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Nilüfer’in Hikayesi. editör Onur Ulutaş. Bursa, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster