Basit öğe kaydını göster

Vatansever, Sabriye
2016-07-12T08:20:41Z
2016-07-12T08:20:41Z
2013-05-11
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2201
Bu görüşme, Onur Ulutaş koordinatörlüğünde Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Sözlü Tarih ve Araştırma Projesi 1 başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 161’dir.tr_TR
Sabriye Vatansever, Bulgaristan, Kırcaali’de dünyaya gelir ve 1989’da Bursa’ya göç eder. Göç sonrasında çevrelerinden gördükleri desteği anlattıktan sonra Bulgaristan'daki yaşamları ile ilgili bilgiler verir. Bulgaristan’da yaşadıkları zorlukları birkaç hadise ile açıklar.
Nilüfer Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Göç
Azınlıklar
Toplumsal Dayanışma
Savaş
Etnik Farklılıklar
Sabriye Vatansever ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1950, Kırcaali; T.C.; Kadıntr_TR
Nilüfer’in Hikayesi. editör Onur Ulutaş. Bursa, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster