Basit öğe kaydını göster

DanışmanYumul, Arusyak
YazarSazan, Lokman
Veri Giriş Tarihi2016-04-13T15:12:49Z
Veri Onay Tarihi2016-04-13T15:12:49Z
Yayın Tarihi2014
Künye BilgisiSazan, Lokman. Sözlü tarih çalışması: Derikli ermenilerde ve kürtlerde mekan ve hafıza. danışman Arusyak Yumul. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014. 118 s.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/216
ÖzetBu çalışma yüzüncü yıldönümüne girmekte olan 1915 Ermeni Soykırımı'nın, mikro anlamda, Derik'te yerel halk tarafından, Ermeniler ve Kürtler, hatırlama biçimleri ve bu yönde gelişen karşılıklı ilişkiler incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacı, özellikle genel bir soykırım tartışmasına, Derik örneğinde, yaşanmış olaylardan, deneyimlerden ve tanıklıklardan da yararlanılarak katkı sunmaktır. Bunun yanında yeni kuşakların yaşanmış olayları hangi hafıza kanallarından beslendiği yapılan sözlü tarih görüşmeleriyle anlatılmaya çalışılmaktadır. Görüşme yapılan anlatıcıların aktardıkları öncelikli tutularak yapılan bu çalışmada, Derik'te halen yaşamakta olan yerli halkın, 1915 ile ilişkilendiği belli başlı hafıza mekanları olduğu gözlemlenmiştir. Bu hafıza mekanlarının yerelde toplumsal hafızayı nasıl şekillendirdiği ve zaman zaman gündelik yaşam pratiklerini de değiştirdiği anlatılmıştır. Bunun yanında 1915'te bir şekilde hayatta kalmayı başarmış Ermenilerin, 'hayatı normalleştirme' girişimleri ve yeniden hayatta kalma stratejileri sözlü tarih görüşmelerinin sonucunda ortaya çıkan verilerle anlatılmıştır. 1915'ten sonra da devam eden baskı ve bunun yarattığı korku sonucunda soykırım korkusunun sürekli olarak devam ettiği gözlemlenmiştir. Kıbrıs Olayları ve 1990'lı yıllarda yoğunlaşan çatışma ortamından dolayı Derik'ten göç eden Ermeniler'in Derik'e ve yaşananlara dair anlatılara da yer verilmiştir. Yapılan görüşmelerden elde edilen veriler aracılığıyla hem genel anlamda Kürtler'in hem de mikro alanda Deriklilerin 'yüzleşme' ve 'yeniden bir arada' yaşama dair düşünceleri ve algıları üzerinde durulmaktadır.tr_TR
ÖzetThis study tries to scrutinize manners of remembering by local inhabitants of Derik and the relations between Kurds and Armenians of the town, within the context of 1915, today as we commemorate the hundredth anniversary of Armenian Genocide. The aim of the study is to make contributions to a general discussion of genocide using the incidents, experiences and testimonies related to 1915 in Derik. I also try to show by which memory channels the new generations are fed, regarding the oral interviews carried out during the study. Having the testimonies of the interviewed as the priority source, it has been found out that there is a certain number of memory places related to 1915 within people's memories. Besides, I try to underline how these memory places shape the collective memory and change people's own daily practices from time to time. As a result of the interviews it is stated that Armenians, who survived the genocide of 1915, endeavored to "normalize their life" and find new strategies to survive. Likewise it is observed that due to the oppression and fear experienced after the 1915 incidents people keep being in fear of genocide. In this study I also include the testimonies about Derik and experiences of Armenians who had to leave Derik due to Cyprus incidents and intensive conflicts. With the help of data obtained from the interviews, I focus on thoughts and perception, in general, of Kurds, and, in particular, of Derik people, related to "confrontation" and "coexistence (again)".
Dilturtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerErmenilertr_TR
Anahtar KelimelerKürtlertr_TR
Anahtar KelimelerErmeni Sorunutr_TR
Anahtar KelimelerKıbrıs Olaylarıtr_TR
Anahtar KelimelerDerik (Mardin, Türkiye)tr_TR
Anahtar KelimelerToplumsal Hafızatr_TR
Anahtar KelimelerDerik
Anahtar KelimelerArmenians
Anahtar KelimelerKurds
Anahtar KelimelerCollective Memory
Anahtar Kelimeler1915
BaşlıkSözlü tarih çalışması:Derikli ermenilerde ve kürtlerde mekan ve hafızatr_TR
Diğer BaşlıkAn oral history study: space and memory on Derik's ermenians and kurdstr_TR
Yayın TürüYüksek Lisans Tezi
Üniversite/Enstitü/Bölümİstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV