Basit öğe kaydını göster

Ayaz, Mustafa
2016-07-12T07:38:10Z
2016-07-12T07:38:10Z
2013-06-01
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2153
Bu görüşme, Onur Ulutaş koordinatörlüğünde Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Sözlü Tarih ve Araştırma Projesi 1 başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 161’dir.tr_TR
Mustafa Ayaz, 1938 yılında doğar. Geçimini, bağcılık ve tütün ekimiyle sağlamaktadır. Ayaz, gelenek göreneklerden bahsederek toplumsal değişime dair çıkarımlarda bulunur. Son olarak üniversite kampüsünün inşasından sonra köyün geçirdiği değişim ve gelişimden söz etmektedir.
Nilüfer Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Bağcılık
Tütüncülük
Gelenekler ve Görenekler
Mustafa Ayaz ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1938; T.C.; Erkek; Çiftçitr_TR
Nilüfer’in Hikayesi. editör Onur Ulutaş. Bursa, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster