Basit öğe kaydını göster

Turan, Zergüzer
2016-07-12T07:32:40Z
2016-07-12T07:32:40Z
2013-05-24
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2149
Bu görüşme, Onur Ulutaş koordinatörlüğünde Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Sözlü Tarih ve Araştırma Projesi 1 başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 161’dir.tr_TR
1929 yılında doğan Zergüzer Turan'ın ailesi Selanik kökenlidir. Kendisinden ve ailesinden bahseden Turan, evliliğini anlatır. Düğün, nişan gibi merasimlere has adetlere değinir. Son olarak köylerindeki gelişim ve değişimden ve bunların etkilerinden söz etmektedir.
Nilüfer Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Aile
Evlilik
Düğünler
Eğlenceler
Zergüzer Turan ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1929, Bursa; T.C.; Kadıntr_TR
Nilüfer’in Hikayesi. editör Onur Ulutaş. Bursa, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster