Basit öğe kaydını göster

Kotzapridis, Yorgos
2016-07-12T07:27:10Z
2016-07-12T07:27:10Z
2013-05-07
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2142
Bu görüşme, Onur Ulutaş koordinatörlüğünde Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Sözlü Tarih ve Araştırma Projesi 1 başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 161’dir.tr_TR
1955 yılında doğan Yorgos Kotzapridis'in ailesi Yunanistan mübadillerindendir. Yunanistan’da çeşitli yayın faaliyetlerinde bulunur. Kotzapridis, son olarak iki ülke vatandaşlarının ilişkilerine ve bu ilişkilerin iyileştirilip gelecek nesillere aktarılması için yapılması gerekenlere değinmektedir.
Nilüfer Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Mübadele
Mübadiller
Yunanistan
Türkiye
Yorgos Kotzapridis ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1955; T.C.; Erkek; Otel Müdürütr_TR
Nilüfer’in Hikayesi. editör Onur Ulutaş. Bursa, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster