Basit öğe kaydını göster

Sertkaya, Habibe
2016-07-12T07:17:01Z
2016-07-12T07:17:01Z
2013-05-24
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2134
Bu görüşme, Onur Ulutaş koordinatörlüğünde Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Sözlü Tarih ve Araştırma Projesi 1 başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 161’dir.tr_TR
Habibe Sertkaya, 1933 yılında Bursa'da doğar. Görüşmede, çocukluğundan ve oynadıkları oyunlardan bahseder. Ziraatla uğraşan Sertkaya, yöresel yemekleri de anlatmaktadır.
Nilüfer Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Göç
Göçmenler
Yemek Kültürü
Çocukluk Dönemi
Çocuk Oyunları
Habibe Sertkaya ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1933, Bursa; T.C.; Kadın; Terzitr_TR
Nilüfer’in Hikayesi. editör Onur Ulutaş. Bursa, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster