Basit öğe kaydını göster

Oğuz, Aysun
2016-07-12T07:16:00Z
2016-07-12T07:16:00Z
2013-05-24
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2133
Bu görüşme, Onur Ulutaş koordinatörlüğünde Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Sözlü Tarih ve Araştırma Projesi 1 başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 161’dir.tr_TR
1972 yılında Bursa'da doğan Aysun Oğuz, aile büyüklerinden ve çocukluğundan bahsederek konuşmasına başlar. Köydeki düğün eğlencelerini ve köy adetlerini anlatır. Son olarak köyün değişimine ve bu değişimin köylünün hayatına etkilerine değinir.
Nilüfer Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Köy Hayatı
Gelenekler ve Görenekler
Sosyal Yaşam
Düğünler
Aysun Oğuz ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1972; Bursa; T.C.; Kadıntr_TR
Nilüfer’in Hikayesi. editör Onur Ulutaş. Bursa, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster