Basit öğe kaydını göster

Gümüş, İzzettin
2016-07-11T15:59:07Z
2016-07-11T15:59:07Z
2013-06-24
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2121
Bu görüşme, Onur Ulutaş koordinatörlüğünde Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Sözlü Tarih ve Araştırma Projesi 1 başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 161’dir.tr_TR
1963 yılında doğan İzzettin Gümüş, hayatını doğduğu köyde geçirir. Köylerinin tarihine değinen Gümüş, bölgede yürütülen arkeolojik çalışmaları anlatmaktadır. Uzun yıllar bağcılıkla meşgul olur. Sanayileşmenin yöreyi nasıl etkilediğinden ve bölgenin sorunlarından bahsetmektedir.
Nilüfer Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Köy Hayatı
Tarım
Sanayileşme
İzzettin Gümüş ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1963; T.C.; Erkektr_TR
Nilüfer’in Hikayesi. editör Onur Ulutaş. Bursa, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster