Basit öğe kaydını göster

Uysal, Bahattin
2016-07-11T15:57:28Z
2016-07-11T15:57:28Z
2013-06-24
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2119
Bu görüşme, Onur Ulutaş koordinatörlüğünde Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Sözlü Tarih ve Araştırma Projesi 1 başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 161’dir.tr_TR
1933 yılında doğan Bahattin Uysal, konuşmasına babasını anlatarak başlamaktadır. Çocukluk yıllarına ve askerlik anılarına değinen Uysal, iş imkanlarından ve köylerinin tarihinden bahsetmektedir.
Nilüfer Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çocukluk Dönemi
Askerlik
Aile
Köy Hayatı
Bahattin Uysal ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1933; T.C.; Erkek; Esnaftr_TR
Nilüfer’in Hikayesi. editör Onur Ulutaş. Bursa, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster