Basit öğe kaydını göster

Meral, Nazire
2016-07-11T15:46:01Z
2016-07-11T15:46:01Z
2013-06-26
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2115
Bu görüşme, Onur Ulutaş koordinatörlüğünde Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Sözlü Tarih ve Araştırma Projesi 1 başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 161’dir.tr_TR
1947 yılında doğan Nazire Meral, çocukluk yıllarını ve çocuk oyunlarını anlatmaktadır. Ailesiyle hayvancılık, ipekböcekçiliği ve ziraat ile meşgul olur. Düğün adetlerinden ve başka birçok gelenekten bahseden Meral, son olarak bölgedeki kalkınmanın ve gelişimin hayatlarına etkilerine değinir.
Nilüfer Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çocukluk Dönemi
Çocuk Oyunları
Düğünler
Gelenekler ve Görenekler
Nazire Meral ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1947; T.C.; Kadıntr_TR
Nilüfer’in Hikayesi. editör Onur Ulutaş. Bursa, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster