Basit öğe kaydını göster

Ayhan, Ahmet
2016-07-11T15:43:57Z
2016-07-11T15:43:57Z
2013-06-26
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2112
Bu görüşme, Onur Ulutaş koordinatörlüğünde Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Sözlü Tarih ve Araştırma Projesi 1 başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 161’dir.tr_TR
1933 yılında doğan Ahmet Ayhan, konuşmasına babasından bahsederek başlar, askerliğini, Mustafa Kemal Atatürk’ün yanında yapan babası Atatürk'ün paye verdiği bir çavuştur. Çocukluk yıllarındaki ekonomik sıkıntılardan bahseden Ayhan, köylerinin tarihi ile ilgili bilgiler vermektedir.
Nilüfer Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Atatürk, Mustafa Kemal
Askerlik
Yoksulluk
1980 İhtilali
Ahmet Ayhan ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1933; T.C.; Erkektr_TR
Nilüfer’in Hikayesi. editör Onur Ulutaş. Bursa, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster