Basit öğe kaydını göster

Özmen, Rahime
2016-07-11T15:42:11Z
2016-07-11T15:42:11Z
2013-05-19
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2109
Bu görüşme, Onur Ulutaş koordinatörlüğünde Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Sözlü Tarih ve Araştırma Projesi 1 başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 161’dir.tr_TR
1928 yılında doğan Rahime Özen'in ailesi, ziraat ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Düğün eğlencelerinden ve resmi günlerde düzenlenen törenlerden bahsetmektedir.
Nilüfer Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Tarım ve Hayvancılık
Düğünler
Eğlenceler
Resmi Bayramlar
Rahime Özmen ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1928, Bursa; T.C.; Kadıntr_TR
Nilüfer’in Hikayesi. editör Onur Ulutaş. Bursa, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster