Basit öğe kaydını göster

Turunç, Osman
2016-07-11T15:41:16Z
2016-07-11T15:41:16Z
2013-05-19
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2108
Bu görüşme, Onur Ulutaş koordinatörlüğünde Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Sözlü Tarih ve Araştırma Projesi 1 başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 161’dir.tr_TR
1932 yılında Bursa ilinin Nilüfer ilçesine bağlı İrfaniye köyünde doğan Osman Turunç, dedesinin ve babasının Trabzon doğumlu olduklarını ve Rus Harbi’nden sonra Bursa’ya geldiklerini anlatır. Babası, ordu askerliğinden sonra Kuvayı Milliye’ye katılarak Yunanlı askerlerden edindiği bilgileri Türk milislerine bildirip Yunanlı askerlerin tuzağa düşürülmesini sağlar. İşgal sonrasında mübadillere ev ve tarla veren devlet, Turunç’un babasına da bu hizmetlerinden dolayı aynı yardımlarda bulunur. Selanik’ten, Drama’dan ve Dündar’dan göç eden mübadillerin İrfaniye’ye yerleşme sürecine değinerek mübadillerle bir arada ve huzur içinde yaşadıklarını ifade eder. Merinos Fabrikası’nın açılış konuşmasını yapan babası ile Atatürk’ün arasında geçen diyaloğu aktaran Turunç, daha sonra çocukluk yıllarına dönerek aldığı eğitimden bahseder. Ailesi hayvancılıkla uğraştığı için kendisi de bir süre aynı işle uğraşır ve 1971’de bir traktör alarak tarım yapmaya başlar. Köye ilk yerleşen mübadiller, Rumların bıraktığı yerden devralarak ipekçilikle uğraşsa da ağaçlar kesildikçe bu işi yapanların sayısı da azalır. Köyün eski adı Dansarı’nın anlamı hakkında bilgiler verdikten sonra resmi bayramların ve düğünlerin köyde nasıl kutlandığına değinir.
Nilüfer Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Mübadele
Mübadiller
Yunan İşgali
Rus Harbi
Kurtuluş Savaşı
Kuva-yı Milliye
Eğlenceler
Düğünler
Atatürk, Mustafa Kemal
Fabrikalar
Tarım ve Hayvancılık
İpek Böcekçiliği
Osman Turunç ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1932, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Nilüfer’in Hikayesi. editör Onur Ulutaş. Bursa, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster