Basit öğe kaydını göster

Çelik, Sena
2016-07-11T15:23:28Z
2016-07-11T15:23:28Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2094
Bu görüşme, Onur Ulutaş koordinatörlüğünde Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Sözlü Tarih ve Araştırma Projesi 1 başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 161’dir.tr_TR
Sena Çelik, 1933 yılında doğar. Ailesi çiftçilikle meşgul olmaktadır. Kurtuluş Savaşı ve Yunan İşgali yıllarına dair annesinden duyduklarını aktarmaktadır. 40 yıl hamam işletmeciliği yapan Çelik, hamam kültüründen bahseder. Ayrıca bölgedeki ziyaret yerlerini anlatmaktadır.
Nilüfer Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Kurtuluş Savaşı
Yunan İşgali
Yunanlılar
Sena Çelik ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1933; T.C.; Kadın; Esnaftr_TR
Nilüfer’in Hikayesi. editör Onur Ulutaş. Bursa, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster