Basit öğe kaydını göster

Candar, Halil
2016-07-11T14:58:36Z
2016-07-11T14:58:36Z
2013-05-29
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2091
Bu görüşme, Onur Ulutaş koordinatörlüğünde Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Sözlü Tarih ve Araştırma Projesi 1 başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 161’dir.tr_TR
Halil Candar, 1922 yılında doğar. Askerlik anılarından bahsettikten sonra aile büyüklerinden dinlediği I. Dünya savaşı ve sonrasına dair bazı olayları aktarmaktadır.
Nilüfer Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Askerlik
I. Dünya Savaşı
Halil Candar ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1922; T.C.; Erkektr_TR
Nilüfer’in Hikayesi. editör Onur Ulutaş. Bursa, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster