Basit öğe kaydını göster

Aktaş, Reşat
2016-07-11T14:57:39Z
2016-07-11T14:57:39Z
2013-05-04
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2090
Bu görüşme, Onur Ulutaş koordinatörlüğünde Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Sözlü Tarih ve Araştırma Projesi 1 başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 161’dir.tr_TR
Reşat Aktaş, 1952 yılında doğar. Eğitim ve çalışma hayatına ve yerel idaredeki görevine değinir. Devamında mübadillerle ilgili bilgiler vermekte, aile büyüklerinin mübadele yıllarına dair şahitliklerini ve kendisine aktarılanları da anlatmaktadır.
Nilüfer Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Mübadele
Mübadiller
Aile
Göç
Reşat Aktaş ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1952; T.C.; Erkek; Muhtartr_TR
Nilüfer’in Hikayesi. editör Onur Ulutaş. Bursa, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster