Basit öğe kaydını göster

DanışmanMinibaş, Türkel
YazarTokatlıoğlu Baysal, Gökçe
Veri Giriş Tarihi2016-04-13T14:08:04Z
Veri Onay Tarihi2016-04-13T14:08:04Z
Yayın Tarihi2001
Künye BilgisiBaysal, Gökçe Tokatlıoğlu. İstanbul`da yaşayan azınlık kadınlar. danışman Türkel Minibaş. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/208
AçıklamaBu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.tr_TR
ÖzetOsmanlı döneminden günümüze İstanbul'da yaşayan azınlıklar ve azınlık kadınları. Tezin uygulama alanının konusu ise iki kuşak Ermeni-Musevi-Rum kadınlarının yaşam döngüsü boyunca aile, toplumsal ilişkileri, rolleri ve bunlardaki farklılaşmadır. Uygulama alan çalışması bölümünde yöntem olarak, önce sözlü tarih çalışması düşünülmüş olsa bile, otobiyografik bir yaşam anlatısının içinden sorun belirleyerek her azınlık grubundan beşer kadın üzerinden genelleme yapmanın bir tez oluşturma niteliğinden uzak olacağı görülmüş, derinlemesine mülakat tekniği esas alınarak kullanılmıştır. Araştırmanın sonuç bölümünde, örneklem grubu olarak seçilen 50 yaş ve üstü olan birinci kuşak, 30 yaş ve üstü olan ikinci kuşak arasında ne tür farklılaşmaların olduğu ve bunların hangi alanlarda ortaya çıktığı, toplumsal ve cinsiyetçi ayrımcılığı yaşayıp yaşamadıkları saptanacaktır.tr_TR
ÖzetMy thesis attempts to study minorities, especially women, who have been living in Istanbul since Ottoman Empire period. It specifically focuses on women of three different minority groups: Armenians, Jews and Rums. The thesis includes women who were born in the very early Republican period and lived their childhood and adolescence in 1930' s and 1955' s and a sub-group which covers the age of their daughters. The questions are segregation due to their gender and ethnicity, different life styles, the difficulties they face as a woman in developing their personalities, being accepted and respected by society in the fields of education, employment, occupation, family and congregation. In the applied field study, at first the oral history was thought to be used as amethod, but it was given up because detennining some questions out of an autobiographical narrative and having a generalization on five women of each minority wouln't be appropriate to defend a thesis. In the conclusion, it is going to be introduced in what fields differentiation in perception, behaviour and attitude are seen, and the rank of segregation due to gender and ethnicity between two models, women having an age of 50 and over as the first generation and women of 30 and over as the second generation.
Dilturtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerAiletr_TR
Anahtar KelimelerAzınlıklartr_TR
Anahtar KelimelerErmenilertr_TR
Anahtar KelimelerKadınlartr_TR
Anahtar KelimelerRumlartr_TR
Anahtar KelimelerSosyal Hayattr_TR
Anahtar KelimelerYahudilertr_TR
Anahtar Kelimelerİstanbul (Türkiye)tr_TR
Anahtar KelimelerFamily
Anahtar KelimelerMinorities
Anahtar KelimelerArmenians
Anahtar KelimelerWomen
Anahtar KelimelerRums
Anahtar KelimelerSocial Life
Başlıkİstanbul`da yaşayan azınlık kadınlartr_TR
Diğer BaşlıkMinority women in İstanbultr_TR
Yayın TürüYüksek Lisans Tezitr_TR
Üniversite/Enstitü/Bölümİstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV