Basit öğe kaydını göster

Danışmanİlyasoğlu, Aynur
YazarSoytemel, Ebru
Veri Giriş Tarihi2016-04-13T14:05:13Z
Veri Onay Tarihi2016-04-13T14:05:13Z
Yayın Tarihi2002
Künye BilgisiSoytemel, Ebru. Yaşam anlatılarında farklılaşan Musevi kimliği ve Musevi cemaatindeki dayanışma örüntüleri. danışman Aynur İlyasoğlu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002. 138 s.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/207
AçıklamaBu tezin, veritabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır.tr_TR
ÖzetBu çalışma, İstanbul'da yaşayan Musevi Cemaati 'ne özgü ve değişim içinde olan cemaat kültürünü ve farklılaşan Musevi kimliğini çözümlemeye ve anlamaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bunu gerçekleştirmek üzere, cemaat içi ilişkilerin özelliklerini görebilmek, aynı zamanda da cemaatin kendini sürdürme süreçlerinin ve kanallarının nasıl işlediğini ortaya çıkarabilmek için 'cemaat içi dayanışma örüntüleri gözlem ve analiz alam olarak belirlenmiştir, Sözlü tarih yaklaşımı ve yöntemi ve bu yöntemin uygulanmasıyla derlenen yaşam anlatılarının analizi bu çalışmanın uygulama bölümünün temelini oluşturur. Çalışmanın kavramsal alanı içinde tartışılması amaçlanan kavramlar arasında 'cemaat', 'yerellik', 'kültürel kimlik', 'toplumsal-kültürel dönüşüm' ve 'hayır işleri-dayanışma' kavramları öne çıkmıştır. Bu kapsamda, gerek konuyla ilgili bireylerin doğrudan deneyimlerine ve tanıklıklarına başvurulması, gerekse de cemaat kavramının sözü edilen bu topluluk örneğinde yaşamsal ve tarihsel bilgiyle yeniden kurulması ve bu yönde bir sosyal tarih yaklaşımı getirilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma çerçevesinde, hem sözlü tarih görüşmelerinin gerçekleştirildiği kaynak kişilerin tespitinde, hem de bu cemaatin İstanbul'daki tarihi içinde en köklü semtleri kapsaması bakımından Haliç semtleri, özellikle Balat semti araştırma bölgesi olarak seçilmiştir.tr_TR
ÖzetThis study aims to analyze and understand the changing nature of communal culture and identity differentiation within the Istanbul Jewish community. In order to realize this, an overview of the characteristics of the inter-communal relations and of the processes and channels which serve for the reproduction of the community itself is attempted. For this purpose, ' inter-communal solidarity patterns' are determined as the locus of observation and analysis. Oral history approach and research and the life narratives collected through this methodology constitute the applied part of this study. 'Community', 'locality', "cultural identity', 'social-cultural transformation', 'charity' are among the main concepts that are discussed in this study. In this context, it is intended to refer to the actual experiences and testimonies of the individuals involved and also to reconstitute the the concept of 'community' in this specific example, through knowledge derived from the historical and actual life information, as well as trying to develop an approach in the related field of social history. Within this frame, both in choosing the narrative group and the locality, due to its key historical importance, Golden Horn districts, especially Balat district has been chosen as research area.
Dilturtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerCemaatlertr_TR
Anahtar KelimelerDayanışmatr_TR
Anahtar KelimelerKimliktr_TR
Anahtar KelimelerKültürel Kimliktr_TR
Anahtar KelimelerSosyal Dönüştr_TR
Anahtar KelimelerYahudilertr_TR
Anahtar KelimelerCommunities
Anahtar KelimelerSolidarity
Anahtar KelimelerIdentity
Anahtar KelimelerCultural Identity
Anahtar KelimelerSocial Turn
Anahtar KelimelerJewishs
Anahtar KelimelerLife
BaşlıkYaşam anlatılarında farklılaşan Musevi kimliği ve Musevi cemaatindeki dayanışma örüntüleritr_TR
Diğer BaşlıkThe Changing nature of communal culture and identity differentiation within the Istanbul Jewish communitytr_TR
Yayın TürüYüksek Lisans Tezitr_TR
Üniversite/Enstitü/BölümMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster