Basit öğe kaydını göster

Aydınlıoğlu, Hüsamettin
2016-07-11T14:20:14Z
2016-07-11T14:20:14Z
2013-05-17
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2068
Bu görüşme, Onur Ulutaş koordinatörlüğünde Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Sözlü Tarih ve Araştırma Projesi 1 başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 161’dir.tr_TR
Hüsamettin Aydınlıoğlu 1925 yılında doğar. Ailesinin mübadeleyle buraya yerleştiğini söyleyen Aydınlıoğlu, Gölyazı’ya gelince balıkçılık yapmaya başladıklarını belirtir. Askerlik döneminden kısaca bahsettikten sonra köylerinin tarihçesi ile ilgili bilgiler verir. Ayrıca köydeki günlük yaşama değinir.
Nilüfer Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Köy Hayatı
Göç
Askerlik
Balıkçılık
Hüsamettin Aydınlıoğlu ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1925; T.C.; Erkek; Muhtartr_TR
Nilüfer’in Hikayesi. editör Onur Ulutaş. Bursa, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster