Basit öğe kaydını göster

Aydın, Aliye
Gültekin, Halime Hicret
2016-07-11T14:06:33Z
2016-07-11T14:06:33Z
2016-06-07
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2060
Bu görüşme, Doç. Dr. Betül İpşirli Argıt'ın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde verdiği Tarih Usul ve Tenkidi isimli ders kapsamında yapılmıştır. Derse katılan öğrenciler tarafından gerçekleştirilen görüşme sayısı 68'dir.tr_TR
1945 yılında Ağrı ilinin Tutak ilçesinde doğan Aliye Aydın, görüşmeye ailesinin Kafkasya’dan Türkiye'ye göç öyküsünü anlatarak başlar. Çocukluğunun kendisi ile yaşıt olan halası ile geçtiğini belirterek çocukluk anılarını anlatır. 17 yaşındayken dedesi ve babasının seçtiği biri ile evlenir. Evlenmeden önce kız kardeşi ile beraber tifo hastalığına yakalandıklarını ve kız kardeşinin vefat ettiğini söyler. Görüşmede evliliğinden bahseden Aydın, evlendikten sonra çok sıkıntı çektiğini belirtir. Ağrı ilinin sosyal ve kültürel yapısına değindikten sonra, çocuklarıyla ve kardeşleriyle ilgili anılarını anlatır. Son olarak büyüklerinden duyduğu hikayeleri ve efsaneleri aktarır.
Betül İpşirli Argıt
01:01:00tr_TR
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Kafkasya
Düğünler
Devrimler
Göç
Ruslar
Evlilik
Köy Hayatı
Çocukluk Dönemi
Eğlenceler
Ramazan Gelenekleri
Efsaneler
Halk Hikayeleri
Aliye Aydın ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1945, Ağrı; T.C.; Kadın; Ev Hanımıtr_TR
Türkiye, İstanbul, Ümraniye, Dudullu, Altınşehirtr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster