Basit öğe kaydını göster

Fandoğlu, Mürides
2016-07-11T14:05:06Z
2016-07-11T14:05:06Z
2013-05-10
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2059
Bu görüşme, Onur Ulutaş koordinatörlüğünde Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Sözlü Tarih ve Araştırma Projesi 1 başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 161’dir.tr_TR
Mürides Fandoğlu, Bulgaristan, Kırcaali’nin Gledka kasabasından Türkiye'ye göç eder. Bulgaristan’da etnik kimliklerinden dolayı yaşadıkları sıkıntılardan bahseder. Ardından Türkiye’ye göçlerinin nasıl olduğunu anlatır. Göç sırasında ve sonrasında yaşadıklarına değinen Fandoğlu, dönemin düğünlerindeki eğlence ve geleneklerine dair de ayrıntılı bilgiler verir.
Nilüfer Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Göç
Bulgaristan
Etnik Kimlik
Düğünler
Evlilik
Mürides Fandoğlu ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1954; T.C.; Kadın; Öğretmentr_TR
Nilüfer’in Hikayesi. editör Onur Ulutaş. Bursa, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster