Basit öğe kaydını göster

Şanoğlu, Zühre
2016-07-11T13:56:10Z
2016-07-11T13:56:10Z
2013-05-10
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2054
Bu görüşme, Onur Ulutaş koordinatörlüğünde Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Sözlü Tarih ve Araştırma Projesi 1 başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 161’dir.tr_TR
Bulgaristan’ın Zavet köyünde doğan Zühre Şanoğlu 17 yaşına kadar eğitimine devam eder, sonrasında evlenir. Bulgaristan’da yaşarken Bulgar komşularıyla ilişkilerinin iyi olduğunu dile getirir. Dönemin düğünlerinden, gelenek ve göreneklerinden kısaca bahseder. Ayrıca Türkiye’ye göçleri ile ilgili bilgiler verir.
Nilüfer Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Göç
Komşuluk
Düğünler
Zühre Şanoğlu ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1935, Bulgaristan; T.C.; Kadıntr_TR
Nilüfer’in Hikayesi. editör Onur Ulutaş. Bursa, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster