Basit öğe kaydını göster

Aksoy, Ergün
2016-07-11T13:52:18Z
2016-07-11T13:52:18Z
2013-05-10
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2048
Bu görüşme, Onur Ulutaş koordinatörlüğünde Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Sözlü Tarih ve Araştırma Projesi 1 başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 161’dir.tr_TR
Ergün Aksoy, 1964 yılında Bulgaristan’ın Kırcaali ilinin Koşukavak kasabasında doğar. Bulgaristan’daki komünist rejimin ve Türklere uygulanan asimilasyon politikasının Türk nüfusun göç etme sebepleri arasında yer aldığını ifade eder. Asimilasyon politikasının ve baskının artmasıyla birlikte Turgut Özal döneminde sınır kapıları açılır ve Türkiye’ye göç başlar. Bulgaristan hükümeti göç etmek isteyenlere çeşitli sorunlar çıkartır ve bu süreçte aileler parçalanır. Türkiye’ye göç ettikleri ilk zamanlarda ciddi sıkıntılar yaşarlar. Bursa’nın girişinde nöbetçilerin beklediğini ve göçmenlerin kabul edilmediğini söyleyen Aksoy, kiralık ev bulamayanların okullarda ve inşaatlarda yaşadıklarını belirtir.
Nilüfer Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Göç
Özal, Turgut
Komünizm
Ergün Aksoy ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1964; Bulgaristan; T.C.; Erkektr_TR
Nilüfer’in Hikayesi. editör Onur Ulutaş. Bursa, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster