Basit öğe kaydını göster

Kutulu, Yakup
2016-07-11T13:45:02Z
2016-07-11T13:45:02Z
2013-07-02
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2042
Bu görüşme, Onur Ulutaş koordinatörlüğünde Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Sözlü Tarih ve Araştırma Projesi 1 başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 161’dir.tr_TR
Yakup Kutulu, 1943 yılında doğar. Sünnet düğünleri hakkında bilgiler veren Kutulu, sünnet törenlerinde çocukların ata bindirildiğini ve sünnet alayında çocuğun ilahiler söylenerek gezdirildiğini anlatır. Sünnet törenine katılanlar çocuğa hediyeler verir ve misafirlere yemek ikram edilir.
Nilüfer Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Sünnet Töreni
Köy Hayatı
Yakup Kutulu ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1943; T.C.; Erkektr_TR
Nilüfer’in Hikayesi. editör Onur Ulutaş. Bursa, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster