Basit öğe kaydını göster

Öner, Emin
2016-07-10T19:53:50Z
2016-07-10T19:53:50Z
2013-06-25
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2034
Bu görüşme, Onur Ulutaş koordinatörlüğünde Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Sözlü Tarih ve Araştırma Projesi 1 başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 161’dir.tr_TR
1925 yılında Bursa ilinin Nilüfer ilçesine bağlı Çalı köyünde doğan Emin Öner, ilkokul 3. sınıfı bitirdikten sonra tarlada çalışmaya başlar. Cumhuriyet’in 10. kuruluş yılında yapılan törenleri izler. Törenler sırasında sergilenen Yarım Osman isimli bir piyesten bahseder. Askerden önce evlenir. 1944 yılında askere giden Öner, II. Dünya Savaşı sırasında askerlik yapar. Askerden dönünce tarımla uğraşır. Aile büyüklerinden Kurtuluş Savaşı ile ilgili dinlediği anıları aktarır. Geçmişle günümüzü karşılaştırarak, geçmişte hayatın zor olduğunu söyler. 1949 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayıt yaptırır ve siyasete atılır.
Nilüfer Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Siyaset
Askerlik
Tarım
Emin Öner ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1925, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Nilüfer’in Hikayesi. editör Onur Ulutaş. Bursa, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster