Basit öğe kaydını göster

Orhan, Salih
2016-07-10T19:45:15Z
2016-07-10T19:45:15Z
2013-07-05
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2029
Bu görüşme, Onur Ulutaş koordinatörlüğünde Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Sözlü Tarih ve Araştırma Projesi 1 başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 161’dir.tr_TR
Salih Orhan, 1937 yılında doğar. Gençliğinde tarlalarda çalışır. Yokluk nedeniyle ayakkabı alacak para dahi bulamadıklarını ancak Adnan Menderes’in iktidara gelmesiyle her şeyin bollaştığını ifade eder. Ankara’da Zırhlı Birlikler Okulu’nda askerlik yapar. Terhis olduktan birkaç ay sonra 1960 İhtilali olur. İhtilalle ilgili haberleri radyodan dinler. Hasan Polatkan’ın öldürülmesinden bahseder. Hıdrellez'de köyün dışında eğlence düzenlediklerini ve düğünlerde delikanlıbaşı denen geleneğin önemli olduğunu anlatır. Köyün tarihinden ve kuruluşundan bahseden Orhan, köye ilk yerleşenlerin Yörükler olduğunu belirtir.
Nilüfer Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yokluk
Menderes, Adnan
1960 İhtilali
Polatkan, Hasan
Hıdırellez
Yerel Tarih
Düğünler
Salih Orhan ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1937; T.C.; Erkektr_TR
Nilüfer’in Hikayesi. editör Onur Ulutaş. Bursa, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster