Basit öğe kaydını göster

Doğrugidengil, Haluk
Güney, Resmiye Nur
2016-07-10T19:34:14Z
2016-07-10T19:34:14Z
2014-12-16
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2024
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Merinos projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 59'dur.tr_TR
1955 yılında Bursa’da doğan Haluk Doğrugidengil, askerden geldikten sonra müracaat ettiği Merinos Fabrikası’nda çalışmaya başlar. İşe alımlarda fabrikada çalışanların çocuklarına kolaylık sağlandığını ve babası fabrikanın işçisi olduğunu için başvurusunun hemen kabul edildiğini ifade eder. 1996 senesinde emekli olduğu fabrikanın anlam ve önemine değinen Doğrugidengil, fabrikanın hem sanayide hem de işçilere sağladığı imkanlarda çok ileri seviyede olduğunu belirtir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Fabrikalar
Sosyal Yardım
Sosyal Faaliyetler
Kültürel Etkinlikler
Sanayileşme
Haluk Doğrugidengil ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
T.C.; Erkektr_TR
Merinos. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster