Basit öğe kaydını göster

Türkdal, Hasan
2016-07-10T13:24:46Z
2016-07-10T13:24:46Z
2013-06-07
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2020
Bu görüşme, Onur Ulutaş koordinatörlüğünde Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Sözlü Tarih ve Araştırma Projesi 1 başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 161’dir.tr_TR
1944 yılında Bursa’da doğan Hasan Türkdal, 1984-1994 yılları arasında Akçalar Belediye Başkanlığı görevini yürütür. 1982 yılına kadar ipekböcekçiliğinin yanı sıra tütüncülük de yapar. Türkdal, Akçalar'da günümüzde tarımsal üretimin azaldığından bahseder. Son olarak, Akçalar’ın geçirdiği değişimden bahseder.
Nilüfer Belediyesi
text/plain
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Köy Hayatı
İpek Böcekçiliği
Tarım
Hasan Türkdal ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1944; T.C.; Erkek; Emeklitr_TR
Nilüfer’in Hikayesi. editör Onur Ulutaş. Bursa, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster