Basit öğe kaydını göster

Kamacı, Muammer
Gök, Sibel
2016-07-01T09:07:08Z
2016-07-01T09:07:08Z
2010-02-12
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2016
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Çarşının Öyküsü projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 170'dir.tr_TR
1945 yılında Bursa’da doğan Muammer Kamacı'nın ailesi Bulgaristan göçmenidir. Babasının Bursa’daki tek tuzcu olduğunu köylere, ilçelere ve fırınlara tuz verdiğini anlatmaktadır. Çancılar Çarşısı hakkında bilgiler veren Kamacı, hem Çarşı'daki iş kollarına hem de esnafın sosyal ilişkilerine değinir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çarşılar
Esnaflar
Sosyal Yaşam
Ticaret
Muammer Kamacı ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1945, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursatr_TR
Çarşının öyküsü. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2010.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster