Basit öğe kaydını göster

Özkalay, Muzaffer
Akdoğan, Seyit
2016-07-01T09:06:15Z
2016-07-01T09:06:15Z
2010-04-26
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2015
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Çarşının Öyküsü projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 170'dir.tr_TR
1952 yılında Bursa’da doğan Muzaffer Özkalay, 7 yaşından sonra babasına çıraklık yapmaya başlar. Babasının Çancılar Çarşısı'ndaki tek tenekeci olduğunu ve tenekeciliğin genellikle Yahudi mesleği olarak anıldığını söyler. Çarşı’da saygının vazgeçilmez olduğunu belirten Özkalay, esnafın sosyal dayanışmasını ve ilişkisini anlatmaktadır.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çarşılar
Esnaflar
Sosyal Yaşam ve Gelenekler
Muzaffer Özkalay ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1952, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursatr_TR
Çarşının öyküsü. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2010.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster