Basit öğe kaydını göster

Gökkurt, Metin
Çobanoğlu, Esra
2016-07-01T09:02:41Z
2016-07-01T09:02:41Z
2010-02-25
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2012
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Çarşının Öyküsü projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 170'dir.tr_TR
Doğma büyüme Bursalı olan Metin Gökkurt'un ailesi Kırım göçmenidir. İlk olarak Kızılırmak yakınlarına yerleşen büyük dedesi daha sonra Bursa'ya gelerek Çarşı'da peynircilik yapmaya başlar. Bu mesleği babasından devralan Gökkurt, ahilik teşkilatının korunduğu yıllarda esnaflık yapmanın daha kolay olduğunu ifade eder. Esnafın sosyal ilişkilerine ve dayanışmasına değinerek bazı anılarını aktarır.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çarşılar
Esnaflar
Sosyal Yaşam
Metin Gökkurt ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursatr_TR
Çarşının öyküsü. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2010.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster