Basit öğe kaydını göster

Özenbaş, Mehmet Şevket
Akdoğan, Seyit
2016-07-01T08:51:06Z
2016-07-01T08:51:06Z
2010-04-22
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2008
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Çarşının Öyküsü projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 170'dir.tr_TR
1937 yılında doğan Mehmet Şevket Özenbaş, 1951 yılında Uğur Mekik Kumaş Mağazası’nda tezgahtar çırağı olarak işe başlar. 1957 yılında askere gittiğini, askerden geldiğinde iki ortakla Öznur Kumaş adıyla bir mağaza açtığını ve 3 sene çalıştırdığını anlatmaktadır. Çarşı'nın bir eğitim kurumu gibi çalıştığını ancak şimdi her şeyin değiştiğini ve esnaf arasında birliğin kalmadığını belirtir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çarşılar
Esnaflar
Sosyal Yaşam ve Gelenekler
Mehmet Şevket Özenbaş ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1937; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursatr_TR
Çarşının öyküsü. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2010.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster