Toplam kayıt 30, listelenen: 1-20

  • Ali İhsan Göğüş ile sözlü tarih görüşmesi 

   Göğüş, Ali İhsan
   1923 yılında doğan Ali İhsan Göğüş’ün ailesi Gaziantep’in köklü ailelerindendir. Amcası Hüseyin Cemil Bey, Güneydoğu’da ilk Türkçe gazeteyi çıkarır. Diğer bir amcası Mahmut Oğuz Bey, Gaziantep’te ilk gazete ve dergi mecmua ...
  • Altan Öymen ile sözlü tarih görüşmesi 

   Öymen, Altan
   20 Haziran 1932 yılında İstanbul’da doğan Altan Öymen’in ailesi 1935 yılında babasının tayini vasıtasıyla Ankara’ya taşınır. Öymen, 47 yıl Ankara’da yaşar. İlkokulu Mimar Kemal İlkokulu'nda, liseyi Atatürk Lisesi'nde okur. ...
  • Altemur Kılıç ile sözlü tarih görüşmesi 

   Kılıç, Altemur
   1923 yılında Ankara’da doğan Altemur Kılıç, ilkokulu İstanbul’da bir İngiliz okulunda, liseyi Robert Kolej’de okur. 1944’te mezun olur. Kendisini aşırı milliyetçi hatta turancı olarak tanımlar, aşırılığının zamanla azaldığını ...
  • Ara Gürel ile sözlü tarih görüşmesi 

   Gürel, Ara
   1928 doğumlu olan Ara Güler İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Pangaltı Lisesi’nde 8. sınıfı bitirdikten sonra lise eğitimine Özel Getronagan Ermeni Lisesi’nde devam eder. İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'ne başlayan ...
  • Bedii Faik Akın ile sözlü tarih görüşmesi 

   Akın, Bedii Faik
   1921 yılında doğan Bedii Faik Akın, kendisini cumhuriyetten büyük olarak görür. Orta düzeyde bir ailenin çocuğudur. Babası avukattır. İlkokuldaki hocasının bir piyeste ona gazetecilik rolü vermesiyle mesleki deneyimi başlar. ...
  • Betül Mardin ile sözlü tarih görüşmesi 

   Mardin, Betül
   1927’de İstanbul’da doğan Betük Mardin arap asıllı bir aileden gelmektedir. Mardin 5 yaşına kadar dilsizdir. Bunun iki sebebi vardır; ilki beynindeki bir hasar, ikincisi ise evde birden fazla dil konuşulmasıdır. Betül ...
  • Fikret Otyam ile sözlü tarih görüşmesi 

   Otyam, Fikret
   1924 yılında doğan Fikret Otyam’ın babası emekli bir askerdir. Dedesi ise Yemen’de şehit olmuştur. İlkokulu Aksaray’da okur, liseye Ankara Atatürk Lisesi’nde başlar, Kayseri Lisesi’ne geçer. Sonrasında Mimar Sinan Güzel ...
  • Haldun Simavi ile sözlü tarih görüşmesi 

   Simavi, Haldun
   1925 yılında doğan Haldun Simavi, lise ikinci sınıfa kadar Boğaziçi Lisesi’nde okur. 1940’ta Şişli Terakki Lisesi’ne geçer. Sonraki yıl Kabataş Erkek Lisesi’ne kaydolur. 1943’te liseden mezun olur ve Yedi Gün Matbaası’nda ...
  • Hasan Pulur ile sözlü tarih görüşmesi 

   Pulur, Hasan
   Aslen Erzurumlu olan Hasan Pulur, 1932 yılında İstanbul’da doğar. Babası subaydır. Pulur, ailesini sıradan bir küçük burjuva, bürokrat aile olarak tanımlar. Evlerinde genelde Cumhuriyet Gazetesi, 1950’li yıllarda Vatan ...
  • Hasan Yılmaer ile sözlü tarih görüşmesi 

   Yılmaer, Hasan
   1929 doğumlu olan Hasan Yılmaer, İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Bir çok mensubunun edebiyatçı olduğu bir aileden gelen Yılmaer liseyi İstanbul Erkek Lisesi’nde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesine devam ...
  • Hıfzı Topuz ile sözlü tarih görüşmesi 

   Topuz, Hıfzı
   1923 yılında doğan Hıfzı Topuz, ilk olarak Saint Louis Lisesi'nde okumaya başlar, daha sonra Galatasaray Lisesi'ne geçer. Yazma merakı lise yıllarında başlar, hikayeler, aruzla şiirler yazar, edebiyat dünyasının iyi ...
  • İlhan Banguoğlu ile sözlü tarih görüşmesi 

   Banguoğlu, İlhan
   Içerisinde gazetecilerin bulunduğu Mısırlı bir aileden gelen Banguoğlu orta okul ve liseyi Saint Joseph’te bitirir, üniversitede hukuk fakültesine gider. Gazetecilik ile Amerikan filmleriyle tanıştığını söyler. Masa başı ...
  • İlhan Selçuk ile sözlü tarih görüşmesi 

   Selçuk, İlhan
   1925 yılında doğan İlhan Selçuk, kendisinin ve kuşağının cumhuriyetin kuruluşuyla özdeşleştiğinden bahseder. Babası Girit’ten göç etmiş bir subaydır. Atatürk baştayken okula başlar, ortaokuldayken vefatına şahit olur. İsmet ...
  • İzzet Sedes ile sözlü tarih görüşmesi 

   Sedes, İzzet
   1928 Bomonti doğumlu olan İzzet Sedes gazeteci bir aileden gelmektedir. Mehmet Rauf anne tarafından dedesidir, babası zamanın gazetecilerinden biri olan Selami İzzet Sedes’tir. Gazeteci olmadan önce ideali Galatasaray ...
  • Kahraman Bapçum ile sözlü tarih görüşmesi 

   Bapçum, Kahraman
   1925 yılında doğan Kahraman Bapçum, sekiz çocuklu bir ailenin altıncı çocuğu olarak dünyaya gelir. Babası İngilizce ve Fransızca bilen bir deniz kuvvetleri subayıdır. Okumaya ve kültürel faaliyetlere meraklı bir aileden ...
  • Leyla Umar ile sözlü tarih görüşmesi 

   Umar, Leyla
   1928 doğumlu olan Leyla Umar Samsun'da dünyaya gelmiştir. Sayısal derslerin kabus olması üzerine eğitim hayatını yarım bırakır. Çocukluğundan beri gazeteci olmak istediğini dile getirir ve gazetecilik serüvenine eşinden ...
  • Metin Erksan ile sözlü tarih görüşmesi 

   Erksan, Metin
   1929 yılında doğan Metin Erksan Çanakkale’de dünyaya gelmiştir. Babası Osmanlı döneminde askeriyede grev almış, Cumhuriyet döneminde sivil siyasete geçmiştir. İlk okul, orta okul ve liseyi Pertevniyal Lisesi’nde okuduktan ...
  • Naci Yener ile sözlü tarih görüşmesi 

   Yener, Naci
   1927 yılında Afyon'da doğan Naci Sıtkı Yener’in babası demiryolu müfettişdir, bu yüzden çocukluğu şehir şehir gezerek geçer. İlkokulu İzmir'de, liseyi İstanbul Ticaret Lisesi'nde bitirir. 1938 yılında Atatürk'ün sağlığı ...
  • Nail Güreli ile sözlü tarih görüşmesi 

   Güreli, Nail
   13 Şubat 1932 yılında İstanbul’da doğan Nail Güreli’nin annesi Rumelili, babası Erzincanlıdır. İki buçuk yaşında babasını kaybeder, kendisini annesi ve abisi ekonomik sıkıntılar içinde büyütür. Kabataş Lisesi’nden 2. sınıfta ...
  • Oktay Akbal ile sözlü tarih görüşmesi 

   Akbal, Oktay
   1923 yılında İstanbul’da doğan Oktay Akbal’ın çocukluğu Şehzadebaşı’nda ve Erenköy’de geçer. İlk yazılarını lise yıllarında yazar, öyküler yazıp çeviriler yapar. İstanbul Üniversitesi’nde Hukuk ve Edebiyat Fakültelerinde ...