Basit öğe kaydını göster

Büyükcoşkun, Mehmet
Şen, İlknur Çatak
2016-07-01T08:36:37Z
2016-07-01T08:36:37Z
2010-02-15
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1997
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Çarşının Öyküsü projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 170'dir.tr_TR
1921 yılında Kırklareli’nde doğan Mehmet Büyükcoşkun 1941 yılında Bursa'ya yerleşir. O yıllarda Çarşı'da çok farklı meslek gruplarının bulunduğunu hem imalat hem de satış yapıldığını söylemektedir. 60 tane çırak yetiştirdiğini ve hepsinin dükkanlarında çok sayıda kişi çalıştırdığını belirtir. Büyükcoşkun son olarak esnafın sosyal ilişkilerine ve geleneklerine değinir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çarşılar
Esnaflar
Sosyal Yaşam ve Gelenekler
Mehmet Büyükcoşkun ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1919, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursatr_TR
Çarşının öyküsü. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2010.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster