Basit öğe kaydını göster

Aktar, Mehmet
Çobanoğlu, Esra
2016-07-01T08:29:39Z
2016-07-01T08:29:39Z
2010-03-18
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1991
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Çarşının Öyküsü projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 170'dir.tr_TR
1962 yılında doğan Mehmet Aktar dedesinden kalan aktarlık işini yürütmektedir. 1958 yangınından sonra esnafın daha temkinli davrandığını söylemektedir. 1984 yılında mesleğini değiştirerek Kapalı Çarşı’da kuyumculuk yapmaya başlar ve dükkanın adını da Aktar Kuyumculuk yapar. Aktar son olarak, yapılan işin nitelik açısından iyileştirilmesinin her şeyden önce geldiğini belirtmektedir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çarşılar
Esnaflar
Yangın
Mehmet Aktar ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1962, Bursa; T.C.; Erkek; Aktartr_TR
Türkiye, Bursatr_TR
Çarşının öyküsü. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2010.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster